پنجشنبه، 10 مهر 1399
برای مشاهده مطالب این بخش ابتدا در سایت ثبت نام کنید.
پسوندهای  FAG
پسوندهای FAG

FAG_PartShematic

17 آبان 1394   |   10 بازدید


انتخاب روانکار
انتخاب روانکار

براي كاركرد قابل اطمينان و به منظور جلوگيري از تماس فلز با فلز بين اجزاي غلتنده با سطوح غلتش و قفسهها، بيرينگها بايد بهمقدار كافي روانكاري شوند. روانكار همچنين از سايش جلوگيري كرده...

6 آبان 1394   |   19 بازدید


تغییرات شماره فنی
تغییرات شماره فنی

شماره فنی بیرینگها بر اساس استاندار ایزو برای تمامی برندها به یک صورت می باشد ولی پیشوندو پسوندها برای هر برندی متفاوت می باشد در این فایل شما می توانید تغییرات پسوندها را...

6 آبان 1394   |   18 بازدید


ابزاری برای نصب بیرینگ به صورت مکانیکی
ابزاری برای نصب بیرینگ به صورت مکانیکی

برای دریافت بروشور بر روی لینک ذیل کلیک کنید. 13073EN_TMFTseries_1 یکی از علل خرابی های بیرینگ نصب نادرست می باشد. ابزار نصب بیرینگ TMFT از خرابی های زودرس بیرینگ به علت نصب...

5 آبان 1394   |   52 بازدید


4 آبان 1394   |   10 بازدید


4 آبان 1394   |   5 بازدید


4 آبان 1394   |   3 بازدید


4 آبان 1394   |   21 بازدید


4 آبان 1394   |   4 بازدید


4 آبان 1394   |   4 بازدید