پنجشنبه، 10 مهر 1399
برای مشاهده مطالب این بخش ابتدا در سایت ثبت نام کنید.
انتخاب روانکار
انتخاب روانکار

براي كاركرد قابل اطمينان و به منظور جلوگيري از تماس فلز با فلز بين اجزاي غلتنده با سطوح غلتش و قفسهها، بيرينگها بايد بهمقدار كافي روانكاري شوند. روانكار همچنين از سايش جلوگيري كرده...

6 آبان 1394   |   19 بازدید